Tack för ditt stöd till SKPF!

Guldkanten är som bekant inte bara ett spännande lotteri. Du gör också en insats med din prenumeration eftersom Guldkantens överskott går till pensionärsförbundet SKPF.

Inte minst så får SKPF:s medlemmar tillgång till mängder av sociala aktiviteter, förmånliga medlemsförsäkringar och rabatter på allt från konsumtionsvaror till resor. De får också tidningen Här&Nu, med intressanta artiklar och reportage om allt som rör pensionärer.

Medlemmarna bidrar även till förbundets påverkansarbete där de arbetar lokalt för pensionärernas rättigheter i kommunernas och landstingens pensionärsråd. De är påtryckare på riksnivå i regeringens pensionärsråd, uppvaktar regelbundet politikerna och är remissinstans i viktiga frågor som rör medlemmarna. SKPF agerar brett tillsammans med myndigheter och intresseorganisationer för att stärka pensionärernas ställning i hela samhället.

 

2018 års forskningspris

GÅS – Gott åldrade i Skåne

Stipendie: 150 000 kronor

GÅS är en studie som genomförs av Lunds universitet samt Skånes universitetssjukhus och ska ge kunskap om vad som påverkar de äldres hälsotillstånd och vård och omsorg. Den riktar sig till ett urval av personer 60 år och äldre i Skåne. Syftet är att få kunskap om och följa:

• Normalt åldrande • Funktionsförmåga • Förekomst av sjukdomar och dess riskfaktorer • Äldres hälsa och livssituation • Behov av vård och omsorg.

2017 års forskningspris

UMDEX – Umeå Dementia and Exercise Study.

Stipendie: 75 000 kronor

Forskare vid Umeå universitet har tittat på effekterna av träning för äldre med demens, och de är positiva. Regelbunden och högintensiv träning har visat på bättre balans, gångförmåga och benstyrka.

Professor Erik Rosenahl:

– Vi har visat att de äldre kan och vill träna mer intensivt. Det är även viktigt för bästa effekt.