Läs om spel, risker och självavstängning HÄR

Lotteripengar till forskning om åldrande

Pengar till forskning i geriatrik och rimliga avgifter för SKPF pensionärernas medlemmar. Det är vad överskottet från förbundets eget lotteri Guldkanten går till. I år blev överskottet 446 659 kronor och pengarna kommer som vanligt medlemmarna och forskningen tillgodo.

När överskottet från skraplotteriet Guldkanten delas ut får forskningen om geriatrik, det vill säga sjukdomar som hör ihop med åldrandet, och SKPF pensionärerna dela på nästan en halv miljon kronor.

– Vi gläder oss åt att ännu en gång få stötta forskningen. Förra gången gick pengarna till forskarskolan vid Örebro universitet, som forskar om åldrande och hälsa. Under de fem år lotteriet funnits har ungefär en halv miljon av överskottet gått till forskning, säger Lars-Inge Larsson, förbundskassör i SKPF.

Lotteriet startades med utgångspunkt från att överskottet också ska bidra till att hålla medlemsavgiften så låg som möjligt. Det är något som SKPF lyckats med.

– Majoriteten av våra medlemmar är kvinnor som jobbat i låglöneyrken. Många har en låg pension och vi vill att de ska ha råd att vara medlemmar. Tack vare lotteriet lyckas vi hålla nere avgifterna, säger Lars-Inge Larsson.

Även Jonas Lindholm, VD Nordic Lottery, gläds åt lotteriets överskott:

– Guldkanten är ett litet lotteri med ett stort ändamål. Jag är stolt över att vi har fått förtroendet att hjälpa till med att driva lotteriet. En halv miljon i överskott betyder mycket och varje köpt lott ger ett viktigt bidrag!

 

Tack för ditt stöd till SKPF!

Guldkanten är som bekant inte bara ett spännande lotteri. Du gör också en insats med din prenumeration eftersom Guldkantens överskott går till pensionärsförbundet SKPF.

Inte minst så får SKPF:s medlemmar tillgång till mängder av sociala aktiviteter, förmånliga medlemsförsäkringar och rabatter på allt från konsumtionsvaror till resor. De får också tidningen Här&Nu, med intressanta artiklar och reportage om allt som rör pensionärer.

Medlemmarna bidrar även till förbundets påverkansarbete där de arbetar lokalt för pensionärernas rättigheter i kommunernas och landstingens pensionärsråd. De är påtryckare på riksnivå i regeringens pensionärsråd, uppvaktar regelbundet politikerna och är remissinstans i viktiga frågor som rör medlemmarna. SKPF agerar brett tillsammans med myndigheter och intresseorganisationer för att stärka pensionärernas ställning i hela samhället.

 

2018 års forskningspris

GÅS – Gott åldrade i Skåne

Stipendie: 150 000 kronor

GÅS är en studie som genomförs av Lunds universitet samt Skånes universitetssjukhus och ska ge kunskap om vad som påverkar de äldres hälsotillstånd och vård och omsorg. Den riktar sig till ett urval av personer 60 år och äldre i Skåne. Syftet är att få kunskap om och följa:

• Normalt åldrande • Funktionsförmåga • Förekomst av sjukdomar och dess riskfaktorer • Äldres hälsa och livssituation • Behov av vård och omsorg.

2017 års forskningspris

UMDEX – Umeå Dementia and Exercise Study.

Stipendie: 75 000 kronor

Forskare vid Umeå universitet har tittat på effekterna av träning för äldre med demens, och de är positiva. Regelbunden och högintensiv träning har visat på bättre balans, gångförmåga och benstyrka.

Professor Erik Rosenahl:

– Vi har visat att de äldre kan och vill träna mer intensivt. Det är även viktigt för bästa effekt.