Vår syn på spelansvar

Spel ska vara förströelse, underhållning och spänning. Trots detta vet vi att spelandet ibland går till överdrift och istället skapar problem. Vi bryr oss om våra kunder. Därför arbetar vi aktivt med spelansvar och förebyggande åtgärder. Allt för att våra kunder ska fortsätta att ha roligt när man spelar hos oss.

SKPF har en offensiv position i spelansvarsfrågor. Ett av våra kärnvärden är trygghet och vi arbetar aktivt för att spelandet hos oss ska ske under sunda förhållanden. Som spelarrangör har vi ett stort ansvar för våra kunders välbefinnande och vi är naturligtvis måna om att spelupplevelsen hos oss ska vara rolig och problemfri.

Risken för spelberoende ökar ju tidigare man börjar spela. Därför tycker vi att det känns högst väsentligt att förebygga spelproblem genom att höja debutåldern. SKPF har därför valt att ha 18 års gräns på Guldkanten. Det är även viktigt att på ett lättbegripligt sätt informera om villkoren bakom spelen, exempelvis faktiska vinstmöjligheter och skillnaden mellan slump och sannolikhet.

Stöd och råd

Stödlinjen

Det finns hjälp att få för den som upplever problem med sitt eget eller närståendes spelande. Statens folkhälsoinstitut finansierar Stödlinjen för spelare och anhöriga. Att ringa 020-81 91 00 kan vara en bra startpunkt för dig som vill veta mer.
Läs mer på Stödlinjens hemsida

Behandling

I Sverige finns ett antal behandlingshem för spelberoende. De behandlingsmodeller som vanligtvis används bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och tolvstegsmodellen. Utvärderingar visar att behandling där KBT är grunden ger bäst resultat.

Självhjälpsgrupper

På ett möte hos en självhjälpsgrupp kan den som har problem med spel få stöd och råd. Grupperna finns på många ställen i landet och har regelbundna möten. Det finns två olika organisationer som har självhjälpsgrupper för spelare och anhöriga i Sverige: Spelberoendes riksförbund (SBRF) och Anonyma spelberoende (GA). Besök gruppernas webbsidor för information om grupper och mötestider.